Serveis d'arquitectura a Cataluña

El despatx d'Arquitecte Tècnic Gerard Saigi Rubió és un referent de l'arquitectura tècnica a Catalunya.

El despatx està compost per un tècnic altament qualificat i amb àmplia experiència al sector,
que garanteix la satisfacció i la superació de les expectatives dels nostres clients.

Vols més informació? Contacta'm

Els nostres serveis

Entre els nostres serveis més destacats hi ha:

Projectes tècnics de rehabilitació de pisos, façanes, cobertes

Projectes / Expedients d'activitat

mujer preparando un emprendimiento

Inspecció Tècnica de l'Edifici (I.T.E.)

plano de una vivienda

Cèdules d'habitabilitat

 

casa de papel con candado

Dictàmens i Informes Pericials / Perit judicial

 

documento con ordenador de fondo

Aixecament de plànols

 

 

planos de una vivienda

Tramitació de llicències d'obres i ajuts per a la rehabilitació

mano firmando un documento

Assessorament tècnic

 

 

obrero con documentos

Valoracions econòmiques d´immobles

Certificats d'eficiència energètica

 

símbolo de batería en meedio de un campo

Estudi i tramitació d'expedients Fons Next Generation

hombre con traje señalando una pantalla

Declaracions d'obra nova

 

casa en obra

DIRECCIONS D'EXECUCIÓ D'OBRA

 

 

obrero con documentos

Tramitació d'expedients de divisió horitzontal

Elaboració del Llibre de l'Edifici

 

personas en una mesa de una oficina

Redacció de Plans de Seguretat i Salut

 

personas con un documento

Elaboració de mesuraments i pressupostos

 

obrero con planos

Càlcul i reforços estructurals

 

 

maqueta con mano

Estudi, anàlisi i tractament de tota mena de patologies per qualsevol tipus d'humitat.

Projectes, informes i documents tècnics

Projectes d'enderroc

 

 

 

obreros en obra

Projectes de rehabilitació parcial o total

 

obrero trabajando en el tejado

Projectes de reformes i interiorisme

 

composición de materiales de decoración

Certificats

 

 

documentos

Informes pericials

 

 

personas en una oficina

Mesuraments i pressupostos

 

metro

Assessorament tècnic

 

 

 

obrero con documentos

Estudis de seguretat i salut

 

 

maqueta de familia en una casa

Projectes, informes i documents tècnics

Coordinacions de seguretat i salut en execució dobra i en fase de projecte

 

edificio en obra

DIRECCIONS D'EXECUCIÓ D'OBRA

 

 

 

persona enseñando vivienda

Direcció d'obres de rehabilitació

 

 

 

maqueta de casa

Control de qualitat

 

 

holograma de personas

Gestió d'industrials a l'obra

 

habitación antes y después

Assessorament tècnic

 

dos personas entrelazando la mano

El despatx està compost per un tècnic altament qualificat i amb àmplia experiència al sector, que garanteix la satisfacció i la superació de les expectatives dels nostres clients.